Loader

რუსეთის ხელისუფლების არაკონსტიტუციური გზა

ოლიგარქი დიქტატორი პუტინი უდავოდ ნიჭიერი პოლიტიკოსია, თუმცა, რისკზე წამსელიც და ფსონად  ALL in – ის ჩამომსვლელი.

×××
ობიექტურნი თუ ვიქნებით, მიმომხილველებმა იციან, რომ პუტინის მიერ შეთავაზებული ცვლილებები რუსეთის კონსტიტუციაში სხვა არაფერია თუ არა რეფორმებზე უარის თქმა და პირიქით – ხელისუფლების შემომტკიცების განმტკიცება ან სრული კონტროლის დამყარების მცდელობა, რომელიც მას – პუტინს, ისედაც აქვს დამყარებული დღიდან მისი მმართველობის დასაწყისისა.

თუმცა, ამ ცვლილებებით, პუტინი ცდილობს, სიკვდილამდე დარჩენას ხელისუფლებაში და ამ დროის განმავლობაში უნდა მოახერხოს საკუთარი აურაცხელი ფინანსების გადანაწილება უახლოეს გარემოცვაზე.

რეალურად, რასაც პუტინი აკეთებს, საკონსტიტუციო გადატრიალებაა, ვინაიდან, კენჭისყრა ერთი პაკეტით მოხდება და თითქოსდა სამართლებრივი გადაწყვეტილებით შეეცდებიან პუტინის სამარადისო მმართველობის გამართლებას.

რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციის დანგრევა შესაძლებელი გახდა მასში პრეზიდენტის ავტოკრატიული როლის გაზრდის წყალობით. მისი მიზნებისათვის, კრემლს სურს ხალხის თანხმობით შექმნას უზურპატორული ძალაუფლების გარეგნობა, თუმცა, “ხალხის ხმას” პუტინის შესახებ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, არანაირი სამართლებრივი მნიშვნელობა არ აქვს.

ცვლილებების შესახებ კენჭისყრა ფარსია, რადგან  გადაწყვეტილება რეალურად უკვე მიღებულია დამოუკიდებლად იმისა, რას იტყვის ხალხი. დიახ, რუსებმა უნდა იცოდნენ, რომ ამით რუსეთის ხელისუფლება ატყუებს საკუთარ ხალხს. მას არ სჭირდება ლეგიტიმური რეფერენდუმი, ხოლო მათ – რუსებს იწვევენ იმისათვის, რომ მათ საჯაროდ დაამტკიცონ ხელისუფლების გადაწყვეტილება.

პარადოქსია, რომ გრაფიკის მიხედვით, კონსტიტუციაში ცვლილებების განხილვა დასრულდება და ვიდრე ცესკო-ს გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს, ეს გადაწყვეტილება უკვე მმიღებული იქნება.  სხვათა შორის – ვ. პუტინის ცვლილებებში არ არსებობს დებულებები „სახალხო კენჭისყრის შესახებ“. გამოდის, რომ სახელმწიფო სათათბირო მიიღებს ცვლილებებს, ხოლო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ხელს მოაწერს მათ – და მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც საკითხი უკვე მოგვარებული იქნება, ხელისუფლება დემონსტრაციულად ”მიმართავს ხალხს”.

დიახ, ეს არის პუტინის დემოკრატია … ყოველივე ზემოთქმულის გარდა, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების მომზადება ჩქარდება რიტორიკული და იურიდიული მანიპულაციებითაც, რეალური საჯარო განხილვის გარეშე. რუსეთის ინტელექტუალური ელიტა საერთოდ არ მონაწილეობს ამ ფარსში, ხოლო მთავრობის ადმინისტრაციული რესურსი კი მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ნებისმიერ ცვლილებებს, თუნდაც პუტინის ღმერთის შვილად გამოცხადების შესაძლებლობის შესახებ.

LDPR-ის ვ.ჟირინოვსკიმ 2018 წლის მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ იწინასწარმეტყველა, რომ მომავალში სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარეს დაეკისრებოდა პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და დარჩებოდა ძალაუფლეაშის სიცოცხლის ბოლომდე. ეს არის წინასწარმეტყველ ვ. ჟირინოვსკის სიტყვები:

”იცოდით, რომ 6 წლის შემდეგ არჩევნები ღარ იქნება? ეს იყო ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები. ისინი დაიღალნენ ამ არჩევნებით. იქნება სახელმწიფო საბჭო, კოლექტიური ორგანო. პრეზიდენტის უფლებებით თავმჯდომარე აირჩევა სახელმწიფო საბჭოს შემადგენლობით. ხოლო საბჭო თავად შეიქმნება საუკეთესო გუბერნატორების, მინისტრების, სენატორებისგან.  ისინი ისხდებიან კრემლის წმინდა გიორგის დარბაზში. ეს ასეა, მათ აღარ სჭირდებათ არჩევნები. ჩვენ პუტინს ისე დავმარხავთ, როგორც მაო ძედუნგს!”

რუსეთი ანადგურებს საკუთარი მოსახლეობის იმედებს, თავისუფლებებს და პერსპექტივას. რუსეთის ხელისუფლებას სხვა გზა არც აქვს – Levada Center– ის გამოკითხვის თანახმად, პუტინი სტაბილურად კარგავს რუსების ნდობას. თუ 2018 წლის იანვარში რუსების 57% მზად იყო მისთვის მიეცა ხმა,  2020 წლის იანვარში რუსეთის მოქალაქეების მხოლოდ 38% მიიღებდა ასეთ გადაწყვეტილებას. რუსების 25% -ს სურს პუტინის პენსიაზე წასვლა.

იმის ნაცვლად, რომ მოსახლეობის განწყობები გაეთვალისწინებინა, რუსეთის ხელისუფლებამ ძალაუფლების კონცენტრირება მოახდინა და ხალხის გვერდის ავლით გადაწყვიტა პლებისციტის ჩატარება. მისი შედეგები შეიძლება გაყალბდეს კიდეც და ყველაფერი აიხსნას  ”აუცილებელი მოღვაწეების” მცდარი თეორიით.

 

On the unconstitutional use of the mechanism of “nationwide voting” by the Russian authorities

The oligarch and dictator V. Putin is a gifted politician, but at the same time risky, who is able to bet all in.

XXX
To be more objective, it should be noted that observers are well aware that the amendments to the Constitution of the Russian Federation proposed by President Vladimir Putin are not a desire to promote reforms, but rather, by strengthening his own power or reformatting the absolute power vested in him by Putin the beginning of its government.
This way, the current President of the Russian Federation is trying to remain in power forever, until his death. Prior to this, he plans to manage to redistribute financial flows to his immediate environment and then will retire.

In reality, this is a constitutional coup, since the vote will take place in one package, where under the right things they will hide the possibility of eternal power of V. Putin and the citizens of the Russian Federation should know – the destruction of the Constitution of the Russian Federation became possible due to the autocratic role of the President in it.
For its own purposes, the Kremlin wants to create the appearance that power has been usurped with the consent of the people, but the “People’s Vote” according to Putin’s amendments to the Constitution has no legal meaning. It cannot be taken as a vote for amendments because a decision has actually been made, regardless of the results of the vote.

Yes, Russians should know that by doing this, the Russian authorities are deceiving their own people. She does not need a legitimate referendum, and the Russians are invited to publicly approve the decision of the authorities.Paradox, but the fact that, judging by the intended schedule, consideration amendments to the Constitution will be completed before the CEC has time to organize
Putin’s promised nationwide vote. By the way – in the amendments of V. Putin there are no provisions on “popular voting”. It turns out that the State Duma will accept the amendments, and the President of the Russian Federation will sign them – and only then, when the issue is already resolved, the authorities will demonstratively “ask the people”. Yes, this is Putin’s democracy …

In addition to the above, it is important to know that the preparation of amendments to the Constitution of the Russian Federation takes place in a hurry, with rhetorical and legal manipulations, without real public discussion. The intellectual elite of Russia does not participate in this farce anyway, and the administrative resource of the government would support constitutional changes even about the possibility of declaring V. Putin the son of God.

By the way, none other than the LDPR leader V. Zhirinovsky was informed about the preparation of the “unexpected” Putin’s reform of public administration two years ago. Immediately after the presidential election in March 2018, he, like Wang, predicted that in the future the chairman of the State Council would be vested with the powers of the President and left in power for life. Here are the words of the prophet V. Zhirinovsky: “Did you know that after 6 years of elections there will be no more? These were the last presidential elections. They are tired of doing juggling. There will be a State Council, a collective body. The chairman with the rights of the President will be elected by the composition of the State Council. And the council itself will be formed from the best governors, ministers, senators, deputies – for the sake of appearances, the best. They will sit in the St. George Hall of the Kremlin. That’s it, they don’t need elections anymore. Vladimir Putin will sit like Xi Jinping. We’ll bury him like Mao Zedong! ”

And in the end – entailing global political changes in power after V. Putin’s appeal to the Federal Assembly affected the rating of the President of the Russian Federation. Russia is waiting for the gradual strangulation of the hopes, freedoms and prospects of its own population. The Russian authorities simply have no other way to extend their existence.

According to a Levada Center poll, V. Putin is steadily losing Russian confidence. If in January 2018, 57% of Russians were ready to vote for him, then in January 2020, only 38% of Russian citizens would have made such a decision. The real mood of the Russians indicates a decrease in power ratings. 25% of Russians want to see V. Putin retired. The President of the Russian Federation cannot put up with this. All pro-government centers for the study of public opinion were banned from conducting surveys on support by Russian citizens for the actions of the Russian government in order not to upset the current guarantor.

Instead of surveying the population, the Russian authorities concentrated on choosing the form of manifestation of a plebiscite bypassing the people, the results of which could be falsified and drawn, as always, “the necessary numbers”.