Loader

რუსული სლავურ-ნაციზმი, როგორც უკრაინასთან ომის მიზეზი

რუსეთი განმარტავს 24 თებერვალს უკრაინაში შეჭრას, როგორც „ახალი მსოფლიო წესრიგის” დაბადებას, რომელიც სამართლიანია რუსეთისთვის. რუსეთის მოტივი საკუთარი ეროვნული ინტერესების გაძლიერებაა.

აგრესიის ინტერპრეტაცია, როგორც „რუსი მოსახლეობის დაცვა“, „ჩვენ რომ არ დავსხმოდით თავს, ისინი დაგვესხმოდნენ“. მოსახერხებელი ფორმატია სუვერენული ქვეყნების, განსაკუთრებით იმ ევროკავშირისა და ნატოს წინააღმდეგ შემდეგი აგრესიის ლეგიტიმაციისთვის, რომლებიც ახლა რუსეთის მიერ  მტრებადაა შერაცხული.

რუსეთს სანქციების გამო ეკონომიკაში უკვე სერიოზული პრობლემები შეექმნა. შიდა აუდიტორიისთვის გადმოცემულია ნარატივები, რომ “პრობლემები არ არის”, “საკმარისი რეზერვებია”, “ჩვენ გადავალთ თვითკმარობაზე”, თუმცა, სანქციების ის შედეგები, რომელიც უბრალოდ ვერ დაიმალება საზოგადოებისთვის, განიმარტება, როგორც „დასავლეთის მიერ რუსების გენოციდი“.

ამ ომში მხოლოდ დასავლეთია დამნაშავე. ნარატივი კი ასეთია: “რომ არ ყოფილიყო ბელგრადი, არ ყოფილიყო ერაყი, არ იქნებოდა სირია, მაშინ არ იქნებოდა უკრაინა” – ესაა მცდელობა გადაიტანოს პასუხისმგებლობა დასავლეთზე მისი ვითომ არამეგობრული ქმედებების გამო რუსეთის მიმართ, რომელსაც თურმე უკან დასახევი არსად აქვს.

„ეს ომი ყოველი რუსის საქმეა, რომლის წმინდა მოვალეობაა წამოდგეს „ფაშისტური დასავლეთის“ წინააღმდეგ საბრძოლველად. რუსულ საზოგადოებაში კონფლიქტური ცნობიერების შემდგომი ფორმირება, დასავლეთის და ყველა, ვინც მასთან ერთადაა რუსეთის მტრად პოსტულაცია. ესაა გზავნილი – “არასად არის უკან დახევა, მოსკოვი ჩვენს უკან დგას”.
რუსეთი უკრაინასთან ომს რუსი ხალხისთვის „წმინდა ომად“ განმარტავს, „რუსეთის ხსნა და მისი სიდიადე“ – 21-ე საუკუნის ახალი ტოტალიტარული იდეოლოგიის ფორმირება, ახალი მარგინალური ატრიბუტი. Z არის ახალი სიმბოლო, რომელიც აერთიანებს ყველა “სწორ” რუსს. ცნებების ჩანაცვლება – რუსული, ნიშნავს “რუსულს”. ჩვენს თვალწინ მოხდა ახალი სლავურ-ნაცისტური სიმბოლოს გამოვლინება, სრულიად გამართლებული ამ კონცეფციის მატარებლების თვალში, შერწყმულია ცნობიერების სრულყოფილ მანიპულაციასთან და მათ მზადყოფნასთან, ვინც დამორჩილდა რაიმე გაჭირვების ატანას.

 

 

Русский славяно-нацизм как причина войны с Украиной

Россия интерпретирует вторжение в Украину 24 февраля как «рождение нового, справедливого по отношению к России мирового порядка. Мотив России – укрепление собственных национальных интересов. Трактовка агрессии как «защиты русского населения», «если бы мы не напали, напали бы на нас». Удобный формат для легитимации следующих актов агрессии против суверенных стран, в частности ЕС и НАТО, которые сейчас фактически постулируются Россией как враги.

Россия уже получила очень серьезные проблемы в экономике по причине санкций. На внутреннюю аудиторию транслируются нарративы, что «никаких проблем нет», «запасов достаточно», «перейдем на самообеспечение». Те результаты санкций, которые просто невозможно скрыть от социума – будут интерпретироваться как «геноцид русских со стороны Запада».

«Только лишь Запад виноват в этой войне». Нарратив: «если бы не было Белграда, не было Ирака, не было Сирии, то не было бы и Украины» – попытка переложить ответственность на Запад через его якобы недружественные действия относительно России, которой уже некуда отступать.
«Эта война – дело каждого россиянина, священным долгом которого есть восстать на борьбу с «фашистским Западом». Дальнейшее формирование конфликтного сознания у российского общества, постулирование Запада и всех, кто с ним, как врагов России, задавание месседжа – «отступать некуда, за нами Москва».
Россия интерпретирует войну с Украиной, как «священную войну» для российского народа, «спасение России и ее величия» – формирование новой тоталитарной идеологии 21 века, новой маргинальной атрибутики. Z – новый символ, объединяющий всех «правильных» русских. Подмена понятий – россиянин, значит «русский». На наших глазах произошла манифестация нового славяно-нацистского символа, полностью оправданная в глазах носителей этой концепции в сочетании с совершенным манипулированием сознанием и готовностью поддавшихся нести любые лишения.