Loader

საეიგრაციიო კრიზისი ევროპაში

დასავლეთი ბოლომდე არ აცნობიერებს უკრაინა-რუსეთის ომის შედეგებს, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ნატოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს. უკრაინის წინააღმდეგ რუსული აგრესიის მხოლოდ მე-15 დღის მონაცემებით, ომს გაქცეული მიგრანტების რიცხვი ასობით ათასია და ასეთი კრიზისი ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ ყოფილა.

• ყოველდღიურად იზრდება ლტოლვილთა რაოდენობა ევროპაში. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს ინფორმაციით, რუსული აგრესიის შედეგად უკრაინა უკვე 2 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ დატოვა. მიგრანტების ძირითადი ნაკადი მიდის პოლონეთში (1,2 მილიონზე მეტი ადამიანი), უნგრეთი (191 ათასზე მეტი ადამიანი), სლოვაკეთი (140 ათასზე მეტი ადამიანი), რუსეთი (99 ათასზე მეტი ადამიანი), მოლდოვა (82 ათასზე მეტი ). პერს.).

• დასავლეთს, განსაკუთრებით ნატოს წევრ ქვეყნებს და გაეროს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს არ აქვთ უფლება თვალი დახუჭონ იმაზე, რაც ხდება და უკვე დღეს უნდა გააცნობიერონ პრობლემების მასშტაბები და მაქსიმალურად ჩაერთონ პუტინის კრიმინალთან დაპირისპირების პროცესში. რეჟიმი.

• უკრაინიდან ევროპაში გაქცევის უმთავრესი მიზეზი არის რუსული არმიის საჰაერო და საარტილერიო დაბომბვა უკრაინის დიდ ქალაქებზე, რასაც მოჰყვება დიდი რაოდენობით მშვიდობიანი მოქალაქეები.

• უკრაინაში განვითარებული მოვლენები აჩვენებს, რომ უკრაინა-რუსეთის ომი ევროპაში უზარმაზარ მიგრაციულ კრიზისამდე მიგვიყვანს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ნატომ უნდა გააკეთოს მომავალი კრიზისის თავიდან ასაცილებლად არის უკრაინის თანამედროვე საჰაერო თავდაცვის სისტემებით, საბრძოლო თვითმფრინავების გადაცემა უკრაინის შეიარაღებულ ძალებზე და რაც მთავარია, უკრაინის ცის დახურვა.

• უკრაინისა და ნატოს შეიარაღებული ძალების ერთობლივი მოქმედება (საჭირო იარაღის მიწოდებისა და ცის დახურვის კონტექსტში) აიძულებს პუტინს დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და დაასრულოს ომი უკრაინაში, რითაც გადაარჩენს მილიონობით მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლეს უკრაინაში. და ევროპაში მოსალოდნელი მიგრაციული კრიზისის პრევენცია.

Миграционный кризис в Европе
• Запад не до конца осознает последствия украинско-российской войны, которые могут накрыть страны НАТО и Евросоюза. По состоянию только на 15 день российской агрессии против Украины, количество мигрантов бежавших от войны исчисляется в сотнях тысячах, подобного кризиса в Европе не было со времен Второй мировой войны.

• С каждым днем количество беженцев в страны Европы возрастает. Агентство ООН по вопросам беженцев информирует, что уже более 2 миллионов граждан выехали из Украины в результате агрессии РФ. Основной поток мигрантов идет в Польшу (более 1,2 млн. чел.), Венгрию (более 191 тысяч человек), Словакию (более 140 тыс. чел.), Россию (более 99 тыс. чел.), Молдову (более 82 тыс. чел.).

• Запад, в частности страны-члены НАТО, и гуманитарные организации ООН не имеют права закрывать глаза на происходящее и должны уже сегодня осознать масштабы проблем и максимально включиться в процесс по противодействию преступному режиму Путина.

• Главной причиной принуждающей людей к бегству с Украины в Европу являются авиационные и артиллерийские обстрелы российской армией больших городов Украины, что приводит к огромному количеству жертв среди мирного населения.

• События в Украине показывают, что украинско-российская война приведет к огромному миграционному кризису в Европе. Самое главное, что НАТО должно сделать для предупреждения наступающего кризиса – это предоставить Украине современные средства ПВО, передать вооруженным силам Украины боевую авиацию и самое главное, закрыть небо над Украиной.

• Сплочённые действия вооруженных сил Украины и НАТО (в контексте предоставления необходимого вооружения и закрытия неба) заставит Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине, что таким образом позволит сохранить миллионы жизней мирного населения Украины и предупредить надвигающийся миграционный кризис в Европе.