Loader

სიყალბე – უკრაინაში 15 მილიონი ადამიანი ინარჩუნებს მჭიდრო კავშირს რუსეთთან

სიყალბე – უკრაინაში 15 მილიონი ადამიანი ინარჩუნებს მჭიდრო კავშირს რუსეთთან

ასეთ ინფორმაციას რუსული პროპაგანდისტული მედია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ასეთ ანგარიშებში ნათქვამია, რომ უკრაინელების უმრავლესობა ყოველთვის იყო რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობების მომხრე, ხოლო დაახლოებით 15 მილიონი „აგრძელებს მყარ კავშირებს რუსეთის ფედერაციასთან“.

ტექსტში ასევე ჩამოთვლილია ის სფეროები, რომლებშიც ისინი თითქოს ყველაზე მეტად ეძებენ მეგობრობას და დახმარებას რუსეთისგან. ასეთი სიყალბე განკუთვნილია მხოლოდ პროპაგანდის შიდა მომხმარებლისთვის. მაშინაც კი, თუ ვივარაუდოთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები რუსი ემიგრანტების რაოდენობა რჩება მნიშვნელოვანი, მაშინ ურთიერთობები მათ ნათესავებთან, რომლებიც ცხოვრობენ რუსეთის ფედერაციაში, საბოლოოდ გაუარესდა ან გატეხილია რუსეთის ომის დაწყების, გაუგებრობის გამო. კრემლის პროპაგანდა და ტყუილი მათ შორის უკანასკნელი როდია. გარდა ამისა, რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც გახდა არა მხოლოდ აგრესიის ძრავა, არამედ ყალბი და ტყუილის მთავარი მიმწოდებელი თავისი მოქალაქეებისთვის, არ ავრცელებს ინფორმაციას იმის საფუძველზე, თუ რა მონაცემების საფუძველზე იქნა მიღებული დასკვნები. ცხადია, უბრალოდ მათი სურვილებისა და ხედვების საფუძველზე. უკრაინის ეროვნული გამოკითხვების მიხედვით, გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის მიზანი უკრაინელი ხალხის სრული განადგურებაა. არ დასტურდება არც ის განცხადება, რომ ომის დროს უკრაინელები თითქოს უფრო ხშირად მიმართავენ დახმარებისთვის რუსეთის ფედერაციას და არა დასავლეთს. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის (UNHCR) მონაცემებით, 2022 წლის 14 მარტის მდგომარეობით, დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანმა დატოვა უკრაინა, აქედან 60,7% წავიდა პოლონეთში. ლტოლვილთა ნაკადი რუსეთში 142,99 ათასი ადამიანია (უკრაინიდან ლტოლვილთა საერთო რაოდენობის 5%), ბელორუსიაში – 1,23 ათასი.

Фейк. В Украине 15 миллионов человек сохраняют крепкие связи с Россией


Такую информацию распространяют российские пропагандистские СМИ со ссылкой на минобороны рф. В таких сообщениях заявляют, что большинство украинцев всегда выступали за дружеские отношения с россией, и около 15 миллионов «до сих пор сохраняют крепкие связи с Российской Федерацией». В тексте также перечисляются и области, в которых якобы больше всего стремятся к дружбе и помощи от России. Подобный фейк расчитан разве что на внутреннего потребителя пропаганды. Даже если теотеритечки предположить, что количество российских выходцев, проживающих в нашей стране остается существенным, то отношения со своими родственниками, которые проживают в рф окончательно ухудшились или разорваны из-за начала российской войны, непонимания и одурманивания российского народа кремлевской пропагандой и ложью. К тому же, минобороны рф, которое стало не просто двигателем агрессии, а и основным снабженцем фейков и лжи для своих граждан, не сообщает на основе каких данных были сделаны выводы. Очевидно, просто на основе своих желаний и видений. Согласно украинским национальным опросам, большинство респондентов считают, что целью вторжения России в Украину является полное уничтожение украинского народа. Не подтверждается и заявление о том, что украинцы во время войны якобы чаще обращаются за помощью именно в РФ, а не на Запад. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 14 марта 2022 года, из Украины уехало около 3 миллионов человек, из них 60,7% выехали в Польшу. Поток беженцев в Россию составляет 142,99 тыс. человек (5% от всего количества беженцев из Украины), в Беларусь – 1,23 тысячи.